Hakkımızda

Marmara Üniversitesi Teknopark

Marmara Üniversitesi Teknoparkı yönetici şirketi Ekim 2014 tarihinde kurulmuş olan MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. dir. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. nin kuruluş amacı şöyle tanımlanmıştır:

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edilebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticaretleştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak.

İletişim

Avantajlar

Marmara Üniversitesi Teknopark

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

Devamı

44

Proje Sayımız

30

Firma Sayımız

130

Çalışan Sayımız

48

Alınan Yorumlar

Neler Yapıyoruz?

Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. bünyesinde çalışmalarını yürütmekte olan şirketlerimizin bazı çalışmaları:

Kimler Neler Söyledi?

Marmara Üniversitesi Teknopark bünyesinde projelerini hayata geçiren herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
Şimdi de Marmara Üniversitesi Teknopark hakkında diğer muhteşem görüşleri okuyalım.