Lütfen bekleyin...
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

Amaç 
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemektir. 

KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu 
SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu 

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler 

Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi, 
Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi, 
3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi) 
İki aşamalı proje başvurusu, 
İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları, 
İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları, 
Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı, 
Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım, 
Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı, 
Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler 
Kimler Başvurabilir? 
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir. 
Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler. 
Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir. 

Proje Süresi 
Proje süresi en fazla 48 aydır. 

Proje Bütçeleri 
Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya göre belirlenmektedir. 1007 Programı kapsamında desteklenecek projeler, çıktılarına göre 3 farklı nitelikte olabilir: 
a. Prototip/Sistem/Pilot Tesis projesi 
b. Model/Yöntem/Süreç projesi 
c. Teknoloji Birikim projesi 

MK ihtiyacının hangi nitelikte proje grubuna dahil olduğu ve proje bütçe üst limitleri 
Çağrı Dokümanında belirtilebilir. Proje bütçe üst limitleri bütçe değerlendirmesi aşamasında gerekli görülürse GYK kararıyla artırılabilir. 

Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) 
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 3.000 TL 
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.500 TL 
• Proje yöneticine aylık en fazla 3.000 TL 
• Araştırmacı aylık en fazla 1.500 TL 
• Danışmana yıllık en fazla 1.600 TL 

Desteklenen Gider Kalemleri 
1) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
2) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri, 
3) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri, 
4) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri, 
5) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri, 
6) Posta ve nakliye giderleri, 
7) Proje ekibi giderleri, 
8) Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler, 
9) Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler. 
Ayrıca, proje yürütme ve sonuçlandırma aşamasında PYÖK/PYK imkanlarından faydalanılması karşılığı proje bütçesine Esaslarda belirtilen şekilde kurum hissesi eklenebilir. 

Başvuru Tarihleri 
Proje başvuruları çağrılı sistem ile alınmaktadır. Dönemlere göre güncel olarak verilmektedir. 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp