Lütfen bekleyin...
Horizon 2020

Horizon 2020

Amaç 
Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır. 

Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir? 
• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri 
• Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları 
• Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar 

Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz. 

H2020’ye uygun proje türleri 
• Ar-Ge Çalışmaları 
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri 
• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) 
• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri 
• KOBİ projeleri 

H2020 Öncelikli Alanlar Şu Şekildedir 
1. Bilimsel Mükemmeliyet 
• Avrupa Araştırma Konseyi 
• Yeni ve Gelişen Teknolojiler 
• Marie Curie Faaliyetleri 
• Araştırma Altyapıları 

2. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 
• Kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojiler alanında liderlik (KET’leri içermekte = BİT, nano-teknoloji, malzeme, biyo-teknoloji, imalat sanayi, uzay) 
• Risk sermayesine erişim 
• KOBİ’ler İçin Yenilik Araştırma Programı (tüm işletmelerde yeniliğin tüm biçimlerinin özendirilmesi) 

3. Toplumsal Sorunlara Çözümler 
• Sağlık, aktif yaşlanma ve refah; 
• Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve biyo-ekonomi, 
• Güvenli, temiz ve etkin enerji; 
• Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım; 
• İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (hammaddeler dahil); 
• Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar 

H2020’ye katılmanın avantajları 
• Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme 
• İleri teknoloji geliştirilmesi 
• İleri teknolojiye erişim 
• Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği 
• Yeni pazarlara erişim 
• Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi 
• Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı 
• Kariyer gelişiminin desteklenmesi 
• KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı 
• AB’yle entegrasyon sürecine katkı 
• Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı 
• Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi 

Proje Süresi 
Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır. 
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100 
• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100) 
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100 
• ERC projeleri : %100 
• Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç) 
• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır. 
• KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir: 
• Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro 
• Faz 2: %70 
• Faz 3: Doğrudan destek yok 

Proje-Destek Miktarı 
2014-2020 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmektedir ve yeni dönemde KOBİ’ler bu programa yoğun bir şekilde katılmaları yönünde desteklenmektedir. 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için 
http://www.h2020.org.tr/ 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/