Lütfen bekleyin...
Eurostars

Eurostars

EUROSTARS Nedir? 
Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. 
EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. 

Kimler Başvurabilir? 
Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir. Diğer bir deyişle, üniversite ve araştırma kuruluşları, ancak Türk firmalarının hizmet sağlayıcısı olarak EUROSTARS projelerinde yer alabilirler. 

EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Bu tip KOBİ’lere Ar-Ge Yoğun KOBİ denilmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değildir. 

EUROSTARS Projelerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir? 
• Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalıdır. 
• Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına ve Ar-Ge Yoğun KOBİ tanımına uymalıdır. 
• Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge Yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir. 
• Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. 
• Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır. 

EUROSTARS’ın EUREKA Programından Farkı Nedir? 
• EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekmektedir. 
• EUROSTARS Programının başvuruları doğrudan Brüksel’deki EUREKA ofisine yapılmaktadır. Proje başvurusu yapmak ve başvuru formuna ulaşmak için www.eurostars-eureka.eu adresindeki web sitesine kayıt olunmalıdır. 
• EUROSTARS başvuruları uluslararası panel değerlendirmesinden geçecektir. EUROSTARS programına başvuran firmalar ayrıca TÜBİTAK teknik değerlendirmesi sürecinden geçmeyecektir. 

EUROSTARS Projeleri Nasıl Desteklenir? 
EUROSTARS projeleri “1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmektedir. EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için 
https://www.eurostars-eureka.eu 
http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1393