Lütfen bekleyin...

Başvuru

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. içinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. Kiralama Birimi’ne bilgi almak için müracaat ederler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvurular “Marmara Üniversitesi Teknopark” web sayfasındaki “Başvuru” linkinden yapılacaktır. Ayrıca, başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. Proje Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır.

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için Proje Başvuru Ücreti aşağıda belirtilmiştir:

 1. Girişimci/Şirket Adayı Proje başvuru ücreti 6000 TL + KDV olarak uygulanır.
 2. Teknoparkta yer alan firmaların ikinci ve daha sonraki projeleri için proje başvuru ücreti 3000 TL + KDV olarak uygulanır.
 3. Yukarıdaki bedeller “Proje Başvuru Ücreti” adı ile aşağıdaki hesap numarasına havale edilerek ödeme dekontu dosya ekinde sunulacaktır.
ÖDEMENİN TÜRÜ PARA CİNSİ BANKA ADI ÜNVAN IBAN NUMARASI
Proje Başvuru Ücreti TL Halkbank Kuyubaşı Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. TR96 0001 2009 8660 0010 2603 35

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelere doğrudan kabul süreci işletilebilecektir. Proje kabul yazısı ve destek sözleşmesi imzalanmış olan ve destek süresi bitmemiş proje başvuruları, aynı şekilde “Marmara Üniversitesi Teknopark” web sayfasındaki “Başvuru” alanından yapılabilecektir. Başvuru ekinde, kamu destekli proje kabul yazıları ve imzalı sözleşme ekleri sunulacaktır. Daha sonra başvuru formu ve başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. Proje Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tür proje başvurularında “Proje Başvuru Ücreti” 1.500 TL + KDV'dir.

Proje, konusunda uzmanlaşmış Marmara Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler ve sektör uzmanlarından oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki projenin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş.’ye bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

Değerlendirme Kriterleri

Teknopark'da yürütülmek istenen projeler, 10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yyayımlanan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'nin 14/1-g yer alan kriterlere göre bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından incelenir.

İnceleme Kriterleri

 • Ticarileşme Potansiyeli
 • İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürün geliştirme potansiyeli
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme potansiyeli
 • Ürün kalitesini veya standardını yükseltme, verimliliği arttırma potansiyeli
 • Üretim maliyetlerini düşürme potansiyeli
 • Teknolojik bilgi üretme potansiyeli
 • Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirme potansiyeli
 • Proje süresi ile birlikte bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu