Lütfen bekleyin...

Mevzuat

10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği 

05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6170 sayılı Kanun) 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve 2009-21 nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi konulu Genelgesi (2009-21 Genelge) 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 tarih ve 2008-85 nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi konulu Genelgesi (2008-85 Genelge) 

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği (Ar-ge Destek Yönetmeliği) 

12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Ar-ge Destek Kanunu) 

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Kurumlar Vergisi Kanunu) 

02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5035 sayılı Kanun) 

26.06.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (Kanun) 

10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliği (5035 sayılı Kanun) 

6676 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu