Lütfen bekleyin...
Hedef ve İlkeler

Hedef ve İlkeler

  • Üniversite ve sanayii işbirliğinde sürdürülebilirliği sağlamak
  • İleri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken teknoloji merkezi olmak
  • Fikirlerin hızla ürüne dönüşmesine olanak sağlayan kuluçka hizmeti sunmak
  • Akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını sağlamak
  • Teknoparkımızda yer alan firmaların Ar-Ge ve üretim desteklerine ulaşımını ve faydalanmasını sağlamak
  • Uluslararası firmaların da Ar-Ge faaliyetleri için tercih ettiği bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak
  • Öncelikli alanlara yönelik hedeflerini belirleyerek "Kümelenme" çalışmaları yürütmek