Lütfen bekleyin...
Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz

Marmara Üniversitesi Teknopark, yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyonu olarak belirlemiştir. 

Marmara Üniversitesi Teknopark ülkemiz 2023 hedeflerini desteklemek üzere ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Temel amacımız ülkemizin büyüyen ve gelişen ekonomisini Ar-Ge, teknoloji ve yenilik eksenli bir kalkınma kültürü ve perspektifi ile desteklemektir. Bu bağlamda Marmara Üniversitesi Teknopark’ın misyonunu destekleyecek 3 unsur belirlenmiştir: 

  1. Katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimcilere Ar-Ge, yazılım ve tasarım çalışmalarını yürütebilecekleri ortam, destek ve imkanı sağlamak,
  2. Mevcut küçük girişimleri ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için devlet, üniversite, yatırımcılar ve büyük işletmeler ile bir araya getirmek ve işbirliği ortamı sunmak,
  3. Üniversitelerdeki bilimsel bilgi birikiminin ve araştırma sonuçlarının inovatif girişimlere transferini teşvik ederek yeni ticari değerler üretilmesini sağlamak.

Vizyonumuz

Küresel gelişmelere ilham verici araştırma, inovasyon ve ticarileşme faaliyetlerinde öncü olmak.