Lütfen bekleyin...
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Amaç 
KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini arttırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 5 projesine destek sağlamaktadır. 

Kimler Başvurabilir? 
Programa Uygulama Esasları’nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı sınırlaması dahilinde kalan KOBİ’ler başvurabilir. 

Proje Süresi 
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 18 aydır. 

Proje Bütçesi 

Proje bütçesi üst sınırı 500.000TL’dir. 
Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75 hibe destek verilir. 
Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500TL teşvik ödülü verilecektir. 
Desteklenen Gider Kalemleri: 
a) Personel giderleri, 
b) Seyahat giderleri, 
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, 
d) Malzeme ve sarf giderleri. 

Başvuru Tarihleri 
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi