Lütfen bekleyin...
1513 - TÜBİTAK Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı

1513 - TÜBİTAK Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı 

1513 TÜBİTAK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN HEDEF VE PERFORMANS ODAKLI DESTEKLENMESİ 

Proje Süresi 5 yıl 

Bu proje ile yükseköğretim kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen bilgi ve teknolojinin,uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

Proje Çalışanları 

Modül 1 (Tanıtım,Farkındalık ve Bilgilendirme): 
Berşan KETECİ  bersanketeci@gmail.com 

Modül 2 (Proje Destekleri): 
Ebru GENÇ 
ebrugenc.mitto@outlook.com 
0 (216) 777 16 53 

Modül 3 (Üniversite - Sanayi İş Birliği): 
Muhammed BİLALOĞLU 
muhammedbilaloglumitto@gmail.com 

Modül 5 (Girişimcilik ve Şirketleşme) : 
Buket CALP 
buketcalp.mitto@outlook.com 
0 (216) 777 16 57 

Doğukan GEZİNTİ 
dogukangezinti.mitto@gmail.com