Lütfen bekleyin...
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amaç 
Ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektedir. 

Kimler Başvurabilir?  
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.  

Proje Süresi 
Proje destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır. 

Proje Bütçesi 

Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. 
Desteklenen Gider Kalemleri:  

a) Personel giderleri, 
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,  
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,  
d) Malzeme ve sarf giderleri,  
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri  
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.  

Başvuru Tarihleri 
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi