Lütfen bekleyin...
KOBİGEL 2021-01-02 İmalat Sanayide Dijitalleşme Çağrısı

KOBİGEL 2021-01-02 İmalat Sanayide Dijitalleşme Çağrısı

13 Nisan, 2021

KOSGEB KOBİGEL 2021-01-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları Açıldı! 
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan "İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME" temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı: 
İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; 
- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, 
- İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. 

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: 
- 2021 - 01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi" 
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir. 
Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır. 

- 2021 - 02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması" 
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir. 

KOBİ'lerin proje sunabileceği konu başlıkları: 
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 
İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri 
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 
İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri 
İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri 

2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. 

Destek oranı ve üst limitler: 
Destek oranı %60'tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30'u geri ödemesiz destek ve %70'i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir. 

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir. 

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. 

Proje teklif çağrısına ulaşabilmek için>>  
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi 

Haber Kaynağı>> https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7763/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi